READY AC POWER CELLAFREDDA

Systém READY AC SOLAR je možné rozšíriť o panely CELLAFREDDA a zvýšiť účinnosť systému na maximum. V kombinácií výroby elektrickej energie a tepla systém dosahuje účinnosť na úrovni 80%.